Wij zeggen NEE tegen discriminatie!

STAN Partners en alle daar onder vallende werkmaatschappijen streven gelijke kansen na voor iedereen. Wij spannen ons in voor diversiteit en gelijke behandeling. Wij doen dus niet mee aan discriminerende verzoeken.

Diversiteit op de werkvloer betekent een betere afspiegeling van de samenleving: meer verschillen in nationaliteit, leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid. Maar ook verschillen in werkervaring, kennis, kunde en culturele achtergrond. Hierbij horen ook mensen met een arbeidsbeperking of aandoening. Wij geloven in de kracht van een divers personeelsbeleid en dat dit leidt tot een beter werkende arbeidsmarkt. Daarom ondersteunen wij discriminatie niet.

Het anti discriminatie statement van STAN Partners:

  • Wij stimuleren diversiteit op de werkvloer zowel intern als bij onze opdrachtgevers;
  • Wij gaan niet in op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers;
  • Wij begeleiden en geven duidelijke instructie aan onze medewerkers over hoe de dialoog aan te gaan wanneer men geconfronteerd wordt met een discriminerend verzoek;
  • Houden het onderwerp discriminatie levend binnen de organisatie door training en het interne meldpunt discriminatie.


Aldus overeengekomen op woensdag 5 september 2018;

Timo de Regt
Algemeen Directeur